گشتا صنعت مشهد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 21158
نمایش داده شده: 70
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۰۷ ۱۵:۴۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : محمد بهادری
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۵:۴۵:۱۶
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5495)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
گشتا صنعت مشهد