غرفه سازی نمایشگاهی خاص :
دراین نوع غرفه سازی نمایشگاهی توانایی ساخت غرفه های خلاقانه و سفارشی نسبت

به نیاز مشتریان وجود دارد و یکی از انواع غرفه سازی میباشد که مرود توجه مشارکت کنندگان

میباشد.غرفه سازی خاص از اجزای مختلفی تشکیل میگردد که بنا به میزان بودجه مشارکت

کننده قابل تطبیق میباشد.انتخاب هریک از موارد ذیل در میزان هزینه ساخت تاثیر مستقیم دارد. ادامه

غرفه سازی نمایشگاهی پرتابل:
این نوع غرفه سازی متشکل از سازه های با قابلیت نصب تا چند نمایشگاه می باشند به صورتی

که پس از طراحی خاص اولیه غرفه بخش های غرفه به صورت قسمتهای مجزا و قابل حمل و نصب

در کنار یکدیگر ساخته می شوند.بخش های مختلف سازه غرفه نمایشگاهی در کنار یکدیگر قرار

گرفته و مونتاژ میگردند و پس از اتمام نمایشگاه قسمتهای مختلف ساره از یکدیگر جدا می شوند.ادامه

غرفه سازی ماکسیما:
این نوع غرفه سازی نمایشگاهی از انواع غرفه سازی های مدولار میباشد.در این نوع غرفه سازی

ابتدا با توجه به ابعاد پلان و ابعاد و اندازه های سازه های از پیش ساخته طراحی صورت میپذیرد و

زمان نصب قطعات به یکدیگر توسط پیچ متصل میگردند.ادامه غرفه سازی

غرفه سازی ارزان:
این نوع غرفه سازی شامل بخشهایی محدودی از اجزا بوده و به همین علت از هزینه کمتری

نسبت به دیگر سازه ها میباشد.ادامه

غرفه سازی نمایشگاهی,غرفه سازی,طراحی غرفه,ساخت غرفه,غرفه سازی تهران

اهمیت غرفه سازی نمایشگاهی:
ارائه و نمایش محصولات به صورت مستقیم در مقابل دیدگان مصرف کنندگان برای تمامی

شرکت ها و عرضه کنندگان خدمات و محصولات بسیار هائز اهمیت است.یکی از راههای

تاثیر گذار در افزایش آمار فروش و تبلیغات قدرتمند ، حضور در نمایشگاه های تخصصی میباشد

Dubai Palm Island skyline GettyImages 1225994568 1109x624