اگر برای تخریب غرفه خود نیازمند فردی مطمئن و با تجربه هستید تا غرفه شما را در زمان کوتاه تخریب نماید و از محیط نمایشگاه خارج نماید سایت جامع نمایشگاه در این خصوص می تواند یاری رسان شما باشد.

جهت درخواست و همکاری با شماره تماس 09192004156 تماس حاصل نمایید