سومین دوره نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآورده ها شهرآفتاب تهران 98rss
نمایشگاه شهرآفتاب / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شهر آفتاب 98

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/07/10 (10/02/2019)
تاریخ پایان:شنبه 98/07/13 (10/05/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:ipapexpo.ir
تلفن:021-88301806-40882012

تقویم نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب