گشتا صنعت مشهد

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 21157
نمایش داده شده: 93
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۰۷ ۱۵:۴۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : محمد بهادری
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۵:۴۵:۱۵
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5495)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
گشتا صنعت مشهد