گروه صنعتی وفا فناوران آسیا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 21156
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۹-۰۸-۰۸ ۱۵:۴۳:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : قاسم وفائی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۵:۴۴:۰۰
ایجادشده توسط
خانم بابایی (3460)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
گروه صنعتی وفا فناوران آسیا