مرکز چاپ و بسته بندی همدان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 21155
نمایش داده شده: 83
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۰۷ ۱۵:۴۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : نصرت الله طاقتی احسن
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۵:۴۳:۰۳
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5495)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
مرکز چاپ و بسته بندی همدان