عامر تکاپو صنعت کیمیا

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 21159
نمایش داده شده: 95
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۰۷ ۱۵:۴۵:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : علی جبرئیلی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۵:۴۶:۱۳
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5495)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
عامر تکاپو صنعت کیمیا