شرکت ابزار بسته بندی خراسان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 21154
نمایش داده شده: 78
انقضا: ۱۴۰۴-۰۸-۰۷ ۱۵:۳۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : محسن نساری
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۷-۳۰ ۱۵:۳۹:۱۳
ایجادشده توسط
خانم بابایی (5495)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
شرکت ابزار بسته بندی خراسان