سومین دوره نمایشگاه بین المللی مواد، تجهیزات، صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی شهرآفتاب تهران 98rss
نمایشگاه شهرآفتاب / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شهر آفتاب 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/08/21 (11/12/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/08/24 (11/15/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:cliexpo.ir
تلفن:021-88715908-10
فکس:021-88726478

تقویم نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب