پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز 98 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 98 - نمایشگاه بین المللی شیراز - شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز

btg3

href=

seo

web

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها و آبیاری شیراز 98rss
نمایشگاه بین المللی شیراز / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/01/27 (04/16/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/01/30 (04/19/2019)
زمان بازدید:15 الی 21
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:agropars.com
تلفن:071-32237852-4
فکس:071-32233470-32231593

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا