جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 1403 شیراز با سایت جامع نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

 

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شیراز 1403 

 

تقویم پاییزی نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه شیراز 1403