هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ریلی تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)
تاریخ پایان:چهارشنبه 98/03/22 (06/12/2019)
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:miladfair.com
تلفن:021-88653307-88656169
فکس:021-41984


 هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ریلی تهران 98

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران