مرکز پخش سپر و بدنه شهنازیان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 18716
نمایش داده شده: 17
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۰۴ ۱۷:۰۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : رضا شهبازیان
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۷:۰۲:۲۰
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (3063)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
مرکز پخش سپر و بدنه شهنازیان