لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تبریز 98rss
نمایشگاه بین المللی تبریز

زیر مجموعه
سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای تبریز 98

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه ای تبریز 98 (0)

تاریخ شروع:دوشنبه 98/02/09 (04/29/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/02/13 (05/03/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

اولین دوره نمایشگاه کالای ایرانی تبریز 98

اولین دوره نمایشگاه کالای ایرانی تبریز 98 (0)

تاریخ شروع:دوشنبه 98/02/09 (04/29/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/02/13 (05/03/2019)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه تبریز 98 (77)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/03/21 (06/11/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/03/24 (06/14/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی ارومیه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی ارومیه (0)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/03/21 (06/11/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/03/24 (06/14/2019)
زمان بازدید:16 الی 22
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:urmiafair.com
تلفن:031-32659468 / 09392659468

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز (1)

تاریخ شروع:چهارشنبه 98/04/19 (07/10/2019)
تاریخ پایان:شنبه 98/04/22 (07/13/2019)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز 98

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز 98 (54)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمان تبریز 98

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمان تبریز 98 (161)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/03/21 (06/11/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/03/24 (06/14/2019)
زمان بازدید:16 الی 22
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز 98

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز 98 (42)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/11 (07/02/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/04/14 (07/05/2019)
زمان بازدید:16 الی 22
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:artanamanegar.ir
تلفن:045-33257940-1
فکس:045-33245733

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز 98

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی تبریز 98 (0)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/11 (07/02/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/04/14 (07/05/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز 98

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز 98 (33)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/04/11 (07/02/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/04/14 (07/05/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:artanamanegar.ir
تلفن:045-33248322-4
فکس:045-33245733

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه های بین المللی چاپ، تبلیغات بازاریابی، شیرینی شکلات، فرآورده های غذایی، نوشیدنی تبریز 98

نمایشگاه های بین المللی چاپ، تبلیغات بازاریابی، شیرینی شکلات، فرآورده های غذایی، نوشیدنی تبریز 98 (35)

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ و بسته بندی تبریز 98

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تبلیغات و بازاریابی تبریز 98

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و ماشین آلات مربوطه تبریز 98

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته تبریز 98

ششمین دوره نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، مواد اولیه و ماشین آلات تبریز 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها، طلا، جواهرات، نقره، سنگ های قیمتی، ساعت و بدلیجات

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها، طلا، جواهرات، نقره، سنگ های قیمتی، ساعت و بدلیجات (0)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه های بین المللی آرایشی و بهداشتی سلولزی - ماشین آلات تجهیزات تولیدات تبریز 98

نمایشگاه های بین المللی آرایشی و بهداشتی سلولزی - ماشین آلات تجهیزات تولیدات تبریز 98 (16)

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، پاک کننده و سلولزی تبریز 98

یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تجهیزات جانبی تولیدات آرایشی و بهداشتی تبریز 98

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز 98

پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز 98 (2)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/07/09 (10/01/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/07/12 (10/04/2019)
زمان بازدید:15 الی 22
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز 98

پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی ملزومات چرم، کیف و کفش تبریز 98 (2)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم - کیف و کفش تبریز 98

بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم - کیف و کفش تبریز 98 (102)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت تبریز 98

چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت تبریز 98 (0)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/01 (07/23/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/05/04 (07/26/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز 98

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماری داخلی تبریز 98 (1)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/05/22 (08/13/2019)
تاریخ پایان:شنبه 98/05/26 (08/17/2019)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:artanamanegar.ir
تلفن:045-33248322-4
فکس:045-33245733

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه های بین المللی صنعتی تبریز 98 (55)

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری، متالورژی و تجهیزات وابسته تبریز 98

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 98

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی لاستیک، پلاستیک و ماشین آلات وابسته تبریز 98

اولین دوره نمایشگاه بین المللی اسب و ملزومات اسب سواری تبریز 98

یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز 98

تاریخ شروع:دوشنبه 98/04/19 
تاریخ پایان:جمعه 98/04/22
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز

	بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز 98

بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز 98 (103)

تاریخ شروع:سه شنبه 98/06/05 (08/27/2019)
تاریخ پایان:جمعه 98/06/08 (08/30/2019)
زمان بازدید:16 الی 22
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:041-36373851-8 / 021-66521199
فکس:041-36373850

تقویم نمایشگاه بین المللی تبریز