بهسان فیلتر مبین صنعت

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 18715
نمایش داده شده: 18
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۰۴ ۱۶:۵۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت :
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۷:۰۱:۱۴
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (3063)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
بهسان فیلتر مبین صنعت