انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 18714
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۰۴ ۱۶:۵۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : یونس اکبرپور
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۶:۵۹:۲۱
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (3063)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز