اسپری نامدار

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 18713
نمایش داده شده: 13
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۰۴ ۱۶:۵۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : معصوم نصیرزاده
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۶-۲۷ ۱۶:۵۷:۱۴
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (3063)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
اسپری نامدار