چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه کیش 97 - نمایشگاه بین المللی کیش - نمایشگاه بین المللی کیش

btg3

href=

seo

web

چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان کیش 97rss
نمایشگاه بین المللی کیش / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه کیش 97

تاریخ شروع: جمعه 97/08/11 (11/02/2018)
تاریخ پایان: دوشنبه 97/08/14 (11/05/2018)
تاریخ ثبت نام: سه شنبه 97/03/01
زمان بازدید: 18 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: rastak-expo.com
تلفن: 02122662845

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا