دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/02 (09/24/2018)
تاریخ پایان: پنجشنبه 97/07/05 (09/27/2018)
زمان بازدید: 10 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: iranplast.ir
تلفن: 02188554770-88554805
فکس: 02188620005