هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 97rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: شنبه 97/07/21 (10/13/2018)
تاریخ پایان: سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018)
تاریخ ثبت نام: شنبه 97/02/01
زمان بازدید: 9 الی 17
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: idro-fairs.com
تلفن: 02122662765-7
فکس: 02122662772