سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران

سایت جامع نمایشگاه با زیر مجموعه ای بالغ بر ۳۵۰ نمایشگاه بین المللی در سراسر ایران و با بیش از ۳۰۰.۰۰۰ عضویت در سایت جامع نمایشگاه ، مفتخر است که در طول سال بتواند شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی را پشتیبانی نماید و همچنین مزایای دیگری مانند لینک سایت شما داخل سایت جامع نمایشگاه و امکان  ایجاد پاویون اقتصادی در سایت، اخذ و واگذاری نمایندگی و هلدینگ درسایت جامع وجود دارد

href=

web

نمایشگاه های در حال اجرا

در لیست زیر میتوانید نمایشگاه های در حال اجرا را مشاهده نمایید

مجموعه هاrss
۱۴۰۰-۱۰-۰۸ ۱۲:۰۷:۲۲
۱۴۰۳-۱۲-۱۱ ۱۱:۰۲:۰۰
747
۱۴۰۰-۱۱-۱۳ ۱۴:۳۹:۱۷
۱۴۰۱-۱۱-۱۳ ۱۴:۳۷:۰۰
653
۱۴۰۰-۱۰-۱۱ ۱۴:۰۱:۵۱
۱۴۰۴-۱۰-۰۹ ۱۲:۱۸:۰۰
598
۱۴۰۰-۰۹-۲۹ ۱۷:۰۶:۰۷
۱۴۰۱-۰۹-۲۹ ۱۷:۰۵:۰۰
485
۱۴۰۰-۱۰-۱۱ ۱۱:۴۷:۴۷
۱۴۰۱-۱۰-۰۱ ۱۳:۴۷:۰۰
475
۱۴۰۰-۱۰-۱۲ ۱۶:۲۳:۳۵
۱۴۰۴-۰۳-۲۵ ۱۲:۳۵:۰۰
470
۱۴۰۰-۱۰-۱۱ ۱۶:۰۲:۲۹
۱۴۰۱-۱۰-۱۱ ۱۶:۰۱:۰۰
423