گدار گسترش دانش ارتباطات راهبردی

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 30274
نمایش داده شده: 45
انقضا: ۱۴۰۱-۰۴-۲۰ ۱۰:۲۵:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : عمیده نمازی خواه
ایجادشده توسط
(5456)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634519106

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

گدار گسترش دانش ارتباطات راهبردی