کیان شار دانش

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 30272
نمایش داده شده: 47
انقضا: ۱۴۰۱-۰۴-۲۰ ۱۰:۱۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:بهزاد زرین خامه
ایجادشده توسط
(5456)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634519106

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

کیان شار دانش