دومین نمایشگاه فارمکس خاورمیانه هتل المپیک تهران 99rss
نمایشگاه های ویژه / نمایشگاه هتل المپیک

تاریخ شروع:سه شنبه 99/04/10 (06/30/2020)

تاریخ پایان:پنجشنبه 99/04/12 (07/02/2020)

زمان بازدید:10 الی 16

نوع نمایشگاه:داخلی وب سایت:pharmex.me

تلفن:021-88897130فکس:021-88897130

برگزار کننده
Alandgroup
021-88897130
info@pharmex.me