لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شهر آفتاب 97rss
نمایشگاه شهرآفتاب

زیر مجموعه
دومین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی شهر آفتاب تهران 97

دومین نمایشگاه بین المللی چاپ بسته بندی شهر آفتاب تهران 97 (102)

تاریخ شروع: پنجشنبه 97/07/19 (10/11/2018)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/07/22 (10/14/2018)
زمان بازدید: 10 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: ipapexpo.ir
تلفن: 02140882015 - 09018296238
فکس: 02188301806

دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی شهر آفتاب 97

دومین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی شهر آفتاب 97 (4)

تاریخ شروع: پنجشنبه 97/09/22 (12/13/2018)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: iranlabexpo.ir
تلفن: 02188715908
فکس: 02188726478

دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانی، فست فود، هتل و صنایع وابسته شهر آفتاب

دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، رستورانی، فست فود، هتل و صنایع وابسته شهر آفتاب (0)

تاریخ شروع: جمعه 97/10/07 (12/28/2018)
تاریخ پایان: دوشنبه 97/10/10 (12/31/2018)
زمان بازدید: 10 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وبسایت: irankitchex.com
تلفن: 02166453576
فکس: 02166453576 داخلی 106

دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و محصولات نوین و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 97

دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و محصولات نوین و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 97 (1)

تاريخ شروع: سه شنبه 97/10/25 (01/15/2019)
تاريخ پايان: جمعه 97/10/28 (01/18/2019)
نوع نمايشگاه: بین المللی
وبسايت: fa.chistafair.com
تلفن: 02175965
فکس: 02122910339