لیست شرکت کنندگان نمایشگاه یزد 99rss
نمایشگاه های شهرستان / نمایشگاه بین المللی یزد

زیر مجموعه
دوازدهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد 98

دوازدهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک یزد 98 (6)

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/09/28 (12/19/2019)

تاریخ پایان:يكشنبه 98/10/01 (12/22/2019)

زمان بازدید:15 الی 21

نوع نمایشگاه:داخلی

وب سایت:yazdfair.com

تلفن:035-38211825فکس:035-38203476

 

۱۳۹۸-۱۲-۰۱ ۰۶:۵۸:۱۵
۱۴۰۳-۱۲-۰۹ ۰۶:۵۶:۰۰
387
۱۳۹۸-۱۱-۲۶ ۱۲:۱۵:۴۹
۱۴۰۳-۱۲-۰۴ ۱۲:۱۳:۰۰
431
۱۳۹۸-۱۱-۳۰ ۰۸:۲۸:۰۷
۱۴۰۳-۱۲-۰۸ ۰۸:۲۵:۰۰
473
۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۱۲:۱۱:۲۶
۱۴۰۳-۱۲-۰۶ ۱۲:۰۹:۰۰
811
۱۳۹۸-۱۱-۲۸ ۱۲:۱۳:۳۴
۱۴۰۳-۱۲-۰۶ ۱۲:۱۲:۰۰
1062
۱۳۹۸-۱۱-۱۹ ۰۹:۳۶:۳۴
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۰۹:۳۳:۰۰
1360