پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی سمپوزیوم فولاد کیش 99rss
نمایشگاه بین المللی کیش / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه کیش 97

تاریخ شروع:
سه شنبه 98/12/06 (02/25/2020)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 98/12/08 (02/27/2020)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-77682858