سومین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی کیش 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه کیش 97 - نمایشگاه بین المللی کیش - شرکت کنندگان نمایشگاه کیش

btg3

href=

seo

web

سومین دوره نمایشگاه بین المللی فولاد و متالورژی کیش 97rss
نمایشگاه بین المللی کیش / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه کیش 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/11/30 (02/19/2019)
تاریخ پایان: چهارشنبه 97/12/01 (02/20/2019)
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: iransteelexpo.com
تلفن: 02177682858
فکس: 02177516797

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا