کارخانه تولید برنج حاج موسوی و پسران - شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز

btg3

href=

seo

web

کارخانه تولید برنج حاج موسوی و پسران

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 8416
نمایش داده شده: 84
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۱:۴۳:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: سید شهاب الدین سید موسوی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۱:۴۴:۳۴
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (2155)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
کارخانه تولید برنج حاج موسوی و پسران