تامین و توسعه خوشه محصولات کنجدی - شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز

btg3

href=

seo

web

تامین و توسعه خوشه محصولات کنجدی

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 8417
نمایش داده شده: 78
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۱۱:۴۴:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: مصطفی عابدی اردکانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۱:۴۵:۴۱
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (2155)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
تامین و توسعه خوشه محصولات کنجدی