لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 99rss
نمایشگاه بین المللی شیراز

زیر مجموعه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات ، نهاده ها و آبیاری شیراز 99 (86)

تاریخ شروع:شنبه 99/01/30 (04/18/2020)

تاریخ پایان:سه شنبه 99/02/02 (04/21/2020)

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:farsfair.ir

تلفن:071-36200040

فکس:071-36200047


برگزار کننده
071-36200040
info@farsfair.ir

بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز 99

بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز 99 (65)


تاریخ شروع:چهارشنبه 99/04/11 (07/01/2020)

تاریخ پایان:شنبه 99/04/14 (07/04/2020)

زمان بازدید:17 الی 22

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:icbuildexpo.com

تلفن:021-41074000 داخلی 8000

فکس:071-41074000

برگزار کننده
شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس
021-41074000 داخلی 8000
info@icbuildexpo.com

۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۱:۰۰:۰۸
۱۴۰۴-۰۳-۱۹ ۱۰:۵۷:۰۰
50
۱۳۹۹-۰۳-۳۱ ۱۴:۱۱:۱۶
۱۴۰۴-۰۳-۳۰ ۱۴:۰۹:۰۰
44
۱۳۹۹-۰۴-۰۷ ۱۰:۱۵:۰۷
۱۴۰۴-۰۴-۰۶ ۱۰:۰۸:۰۰
60