بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته شیراز 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 97 - نمایشگاه بین المللی شیراز - نمایشگاه بین المللی شیراز

بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته شیراز 97rss
نمایشگاه بین المللی شیراز / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 97

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/11/02 (01/22/2019)
تاریخ پایان:
جمعه 97/11/05 (01/25/2019)
زمان بازدید:
16 الی 21
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-40882012 / 09018296235
فکس:
071-35013760

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا