بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته شیراز 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 97 - نمایشگاه بین المللی شیراز - شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز

btg3

href=

seo

web

بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته شیراز 97rss
نمایشگاه بین المللی شیراز / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه شیراز 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/11/02 (01/22/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/11/05 (01/25/2019)
زمان بازدید: 16 الی 21
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: shiraz.ifoodexpo.com
تلفن: 02140882012 / 09018296235
فکس: 07135013760