دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/11/03 (01/23/2019)
تاریخ پایان:
شنبه 97/11/06 (01/26/2019)
زمان بازدید:
9 الی 17 (تا اطلاع ثانوی)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:titexgroup.com
تلفن:
021-22397540
فکس:
021-22396984
 

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا