نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/10/03 (12/24/2018)
تاریخ پایان: پنجشنبه 97/10/06 (12/27/2018)
زمان بازدید: 9 الی 17
نوع نمایشگاه: بین المللی
تلفن: 02188656169 - 02188653307
فکس: 02188653307