هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: شنبه 97/06/24 (09/15/2018)
تاریخ پایان: سه شنبه 97/06/27 (09/18/2018)
زمان بازدید: 10 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: iranicf.ir
تلفن: 02188558066
فکس: 02188558617