مه سان پرشین جام - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

مه سان پرشین جام

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7861
نمایش داده شده: 41
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۱۴:۵۶:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: بابک خدابنده
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۱۴:۵۷:۰۵
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1621)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
مه سان پرشین جام

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا