دروین - دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

دروین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 7881
نمایش داده شده: 19
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۷ ۱۵:۱۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: رضا گودرز
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۱۰ ۱۵:۱۴:۲۳
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (1110)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
دروین

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا