خدمات نو آوری بومرنگ - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

خدمات نو آوری بومرنگ

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 5923
نمایش داده شده: 55
انقضا: ۱۳۹۸-۱۰-۲۳ ۱۶:۰۱:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : مهدی متقیان
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۱۶:۰۲:۲۰
ایجادشده توسط
خانم بهجت نیا (2388)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634283445
خدمات نو آوری بومرنگ