لطیفی اسپرت - هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

لطیفی اسپرت

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 674
نمایش داده شده: 206
انقضا: ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۱۶:۱۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : پرویز لطیفی عزیزی
تلفن : 02632736404
فکس :026327364110
ایمیل : sport.dlatifi@yahoo.com
www.latifisport.com
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ ۱۶:۲۵:۳۱
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (1173)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا