لطیفی اسپرت - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

لطیفی اسپرت

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 674
نمایش داده شده: 348
انقضا: ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۱۶:۱۸:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : پرویز لطیفی عزیزی
تلفن : 02632736404
فکس :026327364110
ایمیل : sport.dlatifi@yahoo.com
www.latifisport.com
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ ۱۶:۲۵:۳۱
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (2242)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576

موقعیت

ورزش و تجهیزات ورزشی