آبگون پلیمر - دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

آبگون پلیمر

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 696
نمایش داده شده: 150
انقضا: ۱۳۹۸-۱۰-۲۰ ۱۰:۰۴:۰۰
شماره تماس مدیریت:خلیل خان پور
تلفن:02132845056
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۱۰:۰۵:۴۸
ایجادشده توسط
خانم شعبانی (1135)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634519106
آبگون پلیمر

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا