پارسیما - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

پارسیما

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6906
نمایش داده شده: 42
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۲:۰۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : حمید خسروی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۲:۰۸:۰۴
ایجادشده توسط
خانم بابایی (2353)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634277746
پارسیما