پارسیما - نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

پارسیما

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 6906
نمایش داده شده: 23
انقضا: ۱۳۹۸-۱۱-۱۱ ۱۲:۰۷:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : حمید خسروی
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۲:۰۸:۰۴
ایجادشده توسط
خانم بابایی (1078)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246851
پارسیما

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا