صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 12491
نمایش داده شده: 15
انقضا: ۱۳۹۹-۰۳-۰۹ ۱۵:۳۹:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : محسن علیانی
تاریخ انتشار ۱۳۹۸-۰۳-۰۱ ۱۵:۴۱:۳۷
ایجادشده توسط
خانم یوسفی (1597)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634244576
صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا