پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: يكشنبه 97/09/11 (12/02/2018)
تاریخ پایان: چهارشنبه 97/09/14 (12/05/2018)
زمان بازدید: 9 الی 17
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: iranmetafo.com
تلفن: 02188203020
فکس: 02188208423