امیران تولید یاران وطن

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 32344
نمایش داده شده: 25
انقضا: ۱۴۰۱-۰۷-۲۹ ۱۰:۴۰:۰۰
شماره تماس نام مدیریت: یاسمن اعتمادی نیا
ایجادشده توسط
خانم عابدینی (2274)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634654966

لینک پرداخت آنلاین عضویت:

کلیک کنید

امیران تولید یاران وطن

توضیحات