پاک بین تن

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 11334
نمایش داده شده: 485
انقضا: ۱۴۰۴-۰۳-۲۳ ۱۵:۱۴:۰۰
شماره تماس نام مدیرعامل: مجتبی اسماعیلی
تلفن:025-36551107&025-36550667
فکس:025-36650549
آدرس: قم- جاده کوه سفید
E-MAIL:pakbintan2020@gmail.com
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (6824)
مشخصات ::

کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران
| شماره داخلی : 02634246849
لینک پرداخت آنلاین عضویت :
کلیک کنید