نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 99rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 99

تاریخ شروع:
چهارشنبه 99/06/12 (09/02/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/06/15 (09/05/2020)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
iranicf.ir
تلفن:
021-88558066
فکس:
021-88558617
 
۱۳۹۹-۰۴-۱۸ ۱۲:۱۳:۱۳
۱۴۰۱-۰۴-۱۷ ۱۲:۱۰:۰۰
83
۱۳۹۹-۰۵-۰۵ ۱۳:۱۲:۰۸
۱۴۰۰-۰۵-۰۴ ۱۳:۰۴:۰۰
50
۱۳۹۹-۰۵-۰۸ ۱۲:۳۹:۵۹
۱۴۰۱-۰۵-۰۷ ۱۲:۳۳:۰۰
43
۱۳۹۹-۰۵-۱۳ ۱۰:۳۵:۰۲
۱۴۰۱-۰۵-۱۲ ۱۰:۳۱:۰۰
39
۱۳۹۹-۰۵-۱۳ ۱۱:۳۱:۲۰
۱۴۰۱-۰۵-۱۲ ۱۱:۲۸:۰۰
39
۱۳۹۹-۰۵-۲۲ ۰۹:۵۴:۰۹
۱۴۰۱-۰۵-۲۱ ۰۹:۵۲:۰۰
96
۱۳۹۹-۰۵-۲۲ ۱۰:۰۰:۰۳
۱۴۰۱-۰۵-۲۱ ۰۹:۵۷:۰۰
41
۱۳۹۹-۰۶-۱۱ ۱۴:۱۵:۳۵
۱۴۰۱-۰۶-۱۰ ۱۴:۰۸:۰۰
61
۱۳۹۹-۰۶-۱۸ ۱۲:۵۷:۳۹
۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۱۲:۴۵:۰۰
35
۱۳۹۹-۰۶-۲۳ ۱۴:۰۴:۲۸
۱۴۰۱-۰۶-۲۲ ۱۴:۰۳:۰۰
60