دوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 99rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 99

تاریخ شروع:پنجشنبه 99/04/12 (07/02/2020)

تاریخ پایان:يكشنبه 99/04/15 (07/05/2020)

زمان بازدید:10 الی 18

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:titexgroup.com

تلفن:021-22397540

فکس:021-22396984

برگزار کننده
شرکت بين المللي بازرگاني و نمايشگاهي تهران با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاري شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران
021-22397540
info@titexgroup.com

۱۳۹۹-۰۳-۱۲ ۱۲:۵۳:۵۸
۱۴۰۴-۰۳-۱۸ ۱۲:۴۹:۰۰
110
۱۳۹۹-۰۴-۲۲ ۱۲:۵۴:۲۱
۱۴۰۱-۰۴-۲۱ ۱۲:۵۲:۰۰
37