بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز پالایش و پتروشیمی تهران 99rss
/ لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 99

تاریخ شروع:جمعه 99/11/03 (01/22/2021)

تاریخ پایان:دوشنبه 99/11/06 (01/25/2021)

زمان بازدید:10 الی 18

نوع نمایشگاه:بین المللی

وب سایت:iran-oilshow.ir

تلفن:88082294

88078294

فکس:02142917100