بیست هفتمین نمایشگاه مواد شوینده،پاک کننده بهداشتی سلولزی تهران99rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 99

تاریخ شروع:
سه شنبه 99/04/31 (07/21/2020)
تاریخ پایان:
جمعه 99/05/03 (07/24/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-26409902 -5
فکس:
021-26409902 -5 تلفکس
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۵:۰۷:۱۹
۱۴۰۴-۰۳-۲۶ ۱۵:۰۵:۰۰
162
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۶:۱۳:۵۵
۱۴۰۴-۰۳-۲۶ ۱۶:۱۱:۰۰
168